CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK (C)

C11 Periodieke controle                                                 

C13 Probleemgericht consult

C22 Schriftelijke medische anamnese

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Preventieve Mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)              

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)                 

M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)

M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement

M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

M10 Flouridebehandeling, methode 1

M20 Flouridebehandeling, methode 2

Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving

A10 infiltratie- en/of geleidingsverdoving

Vullingen (V)

V40 het polijsten van amalgaamvullingen,

bijwerken van oudecomposietvullingen,

behandeling van gevoelige tandhalzen, en applicatie van medicament

Tandvleesbehandelingen (T) (=paradontologie)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

T21 Grondig reinigen wortel complex (per element)

T22 Grondig reinigen wortel standaard (per element)

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

T41 Beperkt consult parodontale nazorg

T42 Consult parodontale nazorg

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg

T44 Complex consult parodontale nazorg

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling

T94 Behandeling tandvleesabces

T57 Toepassing lokaal medicament

 

*  Bij deze prestatie kunnen nog afzonderlijk techniekkosten in rekening worden gebracht

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De tandartstarieven 2017 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

€ 21,00

€ 21,00

€ 21,00

€ 99,46

 

€ 12,39

€ 12,39

€ 12,39

€ 24,87

€ 16,58

€ 27,63

€ 22,10

 

€ 7,18

€ 13,81

 

€ 5,53

 

 

 

€ 146,43

€ 160,25

€ 29,84

€ 22,10

€ 85,64

€ 99,46

€ 44,21

€ 58,02

€ 83,99

€ 111,62

€148,64

€ 146,43

€ 160,25

€ 38,68*

€ 74,60

€ 59,68